Gospodarska podoba


V letu 2013 je poslovalo 649 gospodarskih družb in 1086 samostojnih podjetnikov, od tega je bilo na novoustanovljenih 39 gospodarskih družb in 239 podjetnikov. Družbe so imele 5852 zaposlenih, 1666  pa je skupno število samostojnih podjetnikov in pri njih zaposlenih oseb.

Gospodarske družbe so ustvarile 631 milijonov € prihodkov, samostojni podjetnikipa 64 milijonov €. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila 32.610 € v družbah in 26.905 € pri podjetnikih. 1.454 € je znašala povprečna plača v gospodarskih družbah in 909 € pri podjetnikih.

Najpomembnejši vpliv imajo družbe s področja predelovalnih dejavnosti:  99 tovrstnih družb je zaposlovalo 49,8 % vseh delavcev in ustvarilo 47,0 % vseh prihodkov. Največ družb (133) je s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil: te so zaposlovale 14,1 % vseh delavcev in ustvarile 20,2 % vseh prihodkov. 

Mednarodno je dejavnih 150 gospodarskih družb, pokritost uvoza z izvozom znaša kar 195 %. 52 gospodarskih družb je ustvarilo več prihodkov s prodajo na tujih trgih kot doma – te družbe so ustvarile 85,5 % vseh prihodkov od prodaje na tuje trge. Večino – 81,5 % prihodkov od prodaje na tuje trge – je ustvarilo 40 gospodarskih družb s področja predelovalnih dejavnosti.

Podoba zasavskega gospodarstva

Poslovanje gospodarskih družb 2013

Poslovanje gospodarskih družb 2014