Zasavje


Zasavje se iz regije rudarstva in stare industrije preobraža v družbo po meri današnjega časa in potreb. Prostor poseljujejo podjetja s tradicijo, ki so jih neštete preizkušnje naredile trdožive, nova podjetja, ki pokajo od idej in mlade moči, spodbudno podporno okolje, pokrajina silovitih kontrastov in ljudje s številnimi znanji, tehnično kulturo, veščinami in  izkušnjami. Najmanjša slovenska regija je zato tudi zelo velika. Je prostor priložnosti.

Vabljeni, da tudi vi postanete del čudovitega procesa oblikovanja novega v prostoru, kjer je več kot dvestoletna industrijska tradicija izoblikovala ogromno tehničnega znanja, spodbudila inovativno razmišljanje in kreativnost ter razumevanje dela kot pogoja obstoja in razvoja.

Zato, ker središčna lega v Sloveniji pomeni najboljše izhodišče na vse strani, zaradi relativne majhnosti Slovenije so blizu velika evropska mesta, stalna migracijska prepišnost pa prinaša odprtost za drugačnosti. Železnica ježe sredi 19. stoletja Zasavje približala Evropi, avtocesta teče po severnem zasavskem robu, naokrog so gosto posejana mednarodna letališča in pristanišča.

In zato, ker razvejano in sodobno podporno okolje ter ugodnosti za vlagatelje pomagajo spreminjati izzive v razvoj in rast.