Zemljišče v Obrtni coni Ob Bobnu v Hrastniku


Hrastnik zemljišče Prodaja in najem
Komunalno urejeno in lahko dostopno zemljišče (k.o. 1855 Hrastnik mesto) v Obrtni coni Ob Bobnu, v neposredni bližini trgovine Spar in bara Porto pub.

Skupna površina znaša 3370 m2 in jo sestavlja sedem parcel:

  • parc. št. 1056 meri 161 m2
  • parc. št. 1057/1 meri 752 m2
  • parc. št. 1057/2 meri 1503 m2
  • parc. št. 1059 meri 644 m2
  • parc. št. 1060 meri 92 m2
  • parc. št. 1062/1 – 204 m2
  • parc. št. 1062/2 – 14 m2
Zemljišče je komunalno urejeno: vodovodno, kanalizacijsko, električno in telekomunikacijsko omrežje, priključek na mestno toplarno in javna razsvetljava.
Zemljišče je namenjeno za obrtno-proizvodno, servisno ali storitveno in oskrbno dejavnost.