Poslovni lokal »Modiana« v Trbovljah


Trbovlje lokal Prodaja
Poslovni prostor z izložbo v strnjenem stanovanjskem naselju v Trbovljah, Kešetovo 2.
Površina v pritličju in prvem nadstropju (zaradi naklona terena je vstop v nadstropje na nivoju ceste) je 529,56 m2, od tega 66,08 m2 pripada gostinskemu lokalu, ki je oddan v najem za nedoločen čas. 349 m2 veliko zemljišče v celoti predstavlja stavbišče.

Objekt je bil zgrajen leta 1969 in je v dobrem stanju, prostori so primerno vzdrževani.

Objekt je priključen na vodovodno, kanalizacijsko in električno omrežje in telefonsko omrežje, ogrevan je iz mestne toplarne (ima lastno toplotno podpostajo).

Pred objektom so  urejena javna parkirna mesta.

Poslovni prostor je nekdanja tekstilna prodajalna in je primeren za trgovsko, pisarniško ali druge storitvene dejavnosti.