Objekt in zemljišče v Borovniškem naselju Kisovec


Zagorje ob Savi zemljišče in objekt Prodaja in najem

Zemljišče s kombiniranim poslovnim prostorom leži v komunalno urejeni coni Borovniško naselje Kisovec.

Zemljišče  se nahaja v neposredni bližini regionalne ceste R1-221, do avtocestne postaje A-1 Trojane je 10 km, do železniške postaje Zagorje ob Savi pa 5 km.

Celotno komunalno urejeno zemljišče meri 4135 m2, nepozidana površina meri 3058 m2.

Objekt je dimenzije 30 x 16 m in ima 500 m2 prostora:

  • hala dimenzije 16 x 14 m meri 242 m2
  • prvi sklop dimenzije 16 x 5 m meri 80 m2
  • drugi sklop dimenzije 16 x 10 m meri 160 m2
  • tretji sklop dimenzije 6 x 6 m meri 36 m2

Objekt je bil zgrajen leta 1975. Je konstrukcijo trden, potrebna pa je energetska sanacija, ureditev notranjosti in zunanjost.

Objekt je priključen na vodovodno, kanalizacijsko, električno in telefonsko omrežje ter ima lastno kotlovnico na trda kuriva.

Parkirišče ni urejeno, je pa na pripadajočem zemljišču (ograjeno, ravno, utrjeno dvorišče) možno urediti parkirišče za najmanj 15 osebnih vozil in nekaj tovornjakov.

Objekt s pripadajočim zemljiščem je primeren za proizvodno, storitveno  ali skladiščno dejavnost.