Kemijski laboratorij TET


Trbovlje objekt Najem
Kemijski laboratorij je del kompleksa termoelektarrne v Trbovljah. Leži neposredno ob železnici in regionalni cesti.

Laboratorij obsega prostore v dveh etažah, v vsaki je 80 m2 površine. Opremljen je z laboratorijskim pohištvom, delovnimi pulti, digestoriji, plinsko napeljavo, klimatskimi napravami, garderobami, sanitarijami ter s tušem v zgornji etaži. Laboratorij ima še dve pisarni. V laboratoriju je urejena telefonska napeljava (5 številk) ter računalniska optična mreža (5 internetnih priključkov). v kleti laboratorija je urejeno manjše skladišče kemikalij s prezračevalno ognjevarno omaro.
V letu 2011 je bila izvedena zamenjava oken in montaza nove fasade.

Seznam opreme:

- kalorimetra IKA 5000 z pripadajočo opremo

- analitske tehtnice Mettler Toledo: XS204 in SB 8001

- sušlniki Carbolite in zari lna pee Carbolite

- celica za določevanje prostega/preostalega CaC03

- avtomatski titrator Mettler Toledo DL55 z podajalcem vzorcev Rondo60

- prenosni pH meter Mettler Toledo SevenGo

- pH meter Mettler Toledo SevenMulti

- gostotomer Mettler Toledo DA lOOM

- spektrofotometer Agilend 8453

- Orsat aparatura

- fotometer WTW 512

- mlin Siebtecnik

Laboratorij je primeren za izvajanje kemijskih, biokemijskih, fizikalnih analiz, kontrol na naših ali vaših aparaturah.