Poslovni prostori v Hrastniku


Hrastnik Poslovni prostori Prodaja in najem

Na voljo je več poslovnih prostorov v centru Hrastnika in centru Dola pri Hrastniku.

Lokacija: Log 10, Hrastnik (poslovno - stanovanjski objekt v bližini osnovne šole in zavoda za zdravstveno zavarovanje)

 - poslovni prostor v izmeri 388 m2 in pripadajoči vrt v izmeri 140 m2

 

Lokacija: Cesta 1. maja 47, Hrastnik (Betonarna) 

 - poslovni prostori in zemljišča v skupni izmeri cca 35.000 m2

 

Lokacija: Dolska cesta 9, Hrastnik (sedež podjetja) 

- poslovni prostor za pisarniško dejavnost v izmeri 500 m2

- poslovni prostori za proizvodnjo, storitve v izmeri cca 200 m2  

Za podrobne informacije se obrnite na ponudnika: GD d.o.o, Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik

Kontakt: + 386 (0)3 56 54 220  ali + 386 (0)3 56 54 222

Za podrobne informacije se obrnite na ponudnika: GD d.o.o, Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik

Kontakt: + 386 (0)3 56 54 220  ali + 386 (0)3 56 54 222