Poslovni prostori na lokaciji Nasipi - zgornji plato


Trbovlje Poslovni prostori Prodaja in najem

Območje »NASIPI ZGORNJI PLATO« predstavlja v celoti nepozidane površine. Območje je locirano v osrednjem delu mesta v obrtno industrijski coni Nasipi.

Dostopnost:

 • dostop do objekta je neposredno z lokalne ceste LK 423121 Žabjek – Nasipi, v oddaljenosti cca 600 m od regionalne ceste R1 221/1220 Bevško – Trbovlje
Skupna površina prostorov je 9735,72 m2.

parcelna številka

KO

lastniki

površina

 

 

 

 

1397/6

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

182,63

1397/253

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

16,77

1397/254

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

30,50

1397/254

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

36,12

1397/254

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

8,93

1397/254

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

96,54

1397/255

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

754,65

1397/256

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

25,49

1397/259

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

49,52

1397/264

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

165,25

1397/303

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

174,73

1397/303

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

29,59

1397/303

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

44,27

1397/313

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

75,60

1397/314

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

2,85

1397/315

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

49,42

1397/316

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

241,46

1397/318

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

17,45

1397/319

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

1,00

1397/320

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

53,52

1397/322

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

7,28

1397/483

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

11,99

1397/511

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

22,60

1397/511

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

78,52

1397/511

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

2,02

1397/511

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

7543,28

1397/512

TRBOVLJE

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.

13,75

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

9735,72

Območje je infrastrukturno delno opremljeno: vodovodno omrežje, javna kanalizacijsko omrežje, vročevodno in telekomunikacijsko omrežje.

Območje je namenjeno izgradnji obrtno industrijske cone oz. objektom proizvodne, poslovne, storitvene dejavnosti ter skladiščem. Predvidene dejavnosti povzročajo kvarne vplive na okolje in prostor, vendar le-ti ne smejo biti večji od dovoljenih. Vrste dopustnih dejavnosti:

 • proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
 • proizvodnja tekstila, proizvodnja usnja ipd.
 • obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa
 • proizvodnja vlaknin, papirja, kartona ter izdelkov iz papirja, kartona, založništvo in tiskarstvo
 • proizvodnja izdelkov iz gume in drugih plastičnih mas
 • proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
 • proizvodnja strojev in naprav
 • proizvodnja električne in optične opreme
 • proizvodnja vozil in plovil
 • proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti
 • popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
 • reciklaža
 • avtomehanične delavnice, vulkanizacija
 • cementninarstvo
 • kamnoseštvo
 • gostinstvo in trgovina
 • intelektualne storitve
 • proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
 • druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti