Poslovni prostori na lokaciji Nasipi - srednji plato


Trbovlje Poslovni prostori Prodaja in najem

Območje »NASIPI SREDNJI PLATO« predstavlja dve urejeni etaži nepozidanih površin primernih za gradnjo v zahodnem delu pa območje zaokrožujejo objekti rudniškega laboratorija in skladišča STT. Območje je locirano v osrednjem delu mesta v obrtno industrijski coni Nasipi v neposredni bližini regionalne ceste.

Dostopnost:
- dostop do območja je z  južne strani na urejena platoja preko javne poti JP 923881 Nasipi spodnji plato, v oddaljenosti cca 350 m od regionalne ceste R1 221/1220 Bevško – Trbovlje
- dostop do območja s severne strani  preko javne poti JP 923802 Nasipi spodnji del, v oddaljenosti cca 360 m od regionalne ceste R1 221/1220 Bevško – Trbovlje
- območje je infrastrukturno opremljeno: vodovodno omrežje, javna kanalizacijsko omrežje, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.

Lokacija »NASIPI SREDNJI PLATO« se nahaja znotraj območja urejanja P 7/1 Nasipi, ki ureja območje Obrtno industrijske cone Nasipi.

Skupna površina je 41.405,95 m2. Za bolj podroben razrez in specifikacije se obrnite na kontakt:
Telefon: 03/56-34-800, Fax: 03/56-27-986

parcelna številka

KO

lastniki

površina

1397/2

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

5239,60

1397/7

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

813,67

1397/441

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

1339,73

1397/442

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

87,44

1397/565

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

119,75

1397/566

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

1922,78

1465/1

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

2,35

1465/1

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

727,36

1465/2

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

501,75

1465/3

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

29,91

1465/3

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

192,81

1759/4

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

121,70

1759/5

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

145,97

1759/6

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

1,89

1760/18

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

2705,32

1760/30

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

103,46

1760/31

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

135,99

1760/32

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

295,45

1760/33

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

355,78

1760/34

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

595,94

1760/35

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

144,82

1760/36

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

199,78

1760/61

TRBOVLJE

TOMING-CONSULTING SVETOVANJE D.O.O.

1809,01

*189/2

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

1068,85

*189/2

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

677,15

*189/2

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

34,10

*445/1

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

247,69

*445/1

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

787,47

*2178

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

5,31

*2179

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

14,17

*2180

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

7,97

*2181

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

12,42

*2182

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

14,04

*2183

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

154,70

*2183

TRBOVLJE

PILON CENTER TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

222,28

*2184

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

106,47

*2184

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

67,40

*2185

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

3,85

*2186

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

273,01

*2187

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

8,56

*2187

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

100,73

*2187

TRBOVLJE

FRAKTAL-CONSULTING D.O.O.

7,56

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

21405,95

Območje je infrastrukturno opremljeno: vodovodno omrežje, javna kanalizacijsko omrežje, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.

Območje je namenjeno izgradnji obrtno industrijske cone oz. objektom proizvodne, poslovne, storitvene dejavnosti ter skladiščem. Predvidene dejavnosti povzročajo kvarne vplive na okolje in prostor, vendar le-ti ne smejo biti večji od dovoljenih. Vrste dopustnih dejavnosti:

 • proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
 • proizvodnja tekstila, proizvodnja usnja ipd.
 • obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa
 • proizvodnja vlaknin, papirja, kartona ter izdelkov iz papirja, kartona, založništvo in tiskarstvo
 • proizvodnja izdelkov iz gume in drugih plastičnih mas
 • proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
 • proizvodnja strojev in naprav
 • proizvodnja električne in optične opreme
 • proizvodnja vozil in plovil
 • proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti
 • popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
 • reciklaža
 • avtomehanične delavnice, vulkanizacija
 • cementninarstvo
 • kamnoseštvo
 • gostinstvo in trgovina
 • intelektualne storitve
 • proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
 • druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti