Zemljišče Opekarna Trbovlje


Trbovlje zemljišče Prodaja in najem

Zemljišče v južnem delu mesta Trbovlje.

Oddaljenost do regionalne ceste R1-221 znaša 0,5 km, do avtocestnega priključka A-1 Trojane 19,1 km, do železniške postaje Trbovlje pa 1,3 km. 

Površina zemljišča meri 1249 m2.

Možnost priključitve na vodovodno, kanalizacijsko, električno, telefonsko omrežje ter priklopa na mestni toplovodni sistem.

Možna je pozidava za proizvodno ali storitveno dejavnost.