Poslovni objekt »Tovarna pohištva Trbovlje«


Trbovlje objekt Prodaja in najem

Opuščen tovarniški kompleks pohištvene industrije v severnem delu Trbovlje, Savinjska cesta.
Zgradba leži neposredno ob regionalni cesti R2 427/1351 Trbovlje–Prebold.

Opuščena tovarniška objekta s proizvodnimi in pisarniškimi prostori imata skupno površino okrog 4400 m2.
Stavbišče in nepozidano zemljišče merita 13 113,85 m2 (parc. št. 131/3, 131/4, 131/5, 131/6 in 103/1).

 

Območje je infrastrukturno opremljeno: vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.

 

Dopustne dejavnosti v objektu so proizvodnja, pisarniška dela, skladiščna dejavnost.