Poslovni objekt na »Savinjski cesti« v Trbovljah


Trbovlje objekt Prodaja in najem

Opuščen poslovni objekt s trgovskimi in skladiščnimi površinami v severnem delu Trbovlje, Savinjska cesta. 
Zgradba leži neposredno ob regionalni cesti R2 427/1351 Latkova vas–Trbovlje.

 

Neto površina objekta je 2.824,3 m2. Poleg stavbišča (parc. št. 98/2) v navedeni izmeri pripada objektu še 524 m2 zemljišča (parc. št. 98/3, 98/5 in 98/11).

Objekt je v slabšem stanju in potreben obnove. 
Območje je infrastrukturno opremljeno: vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. 

Objekt s praznimi trgovskimi, skladiščnimi in manipulativnimi površinami je primeren za trgovsko, storitvene, proizvodne dejavnosti ali skladiščenje.