Zemljišče »Pod industrijsko cesto« v Trbovljah


Trbovlje zemljišče Prodaja in najem

Nepozidano zemljišče leži v vzhodnem delu mesta Trbovlje, na obrobju rudniškega pridobivalnega prostora.
Dostop neposredno z lokalne ceste LC 423411 Sušnik–Nasipi–Žabjek, do regionalne ceste R1 221 je 1,1 km.

 

Skupna površina zemljišč je 8479,37 m2. Velikost posamičnih zemljišč:
  • parc. št. 1397/440 meri 1 951,32 m2
  • parc. št. 1413/2 meri 5 193,51 m2
  • parc. št. 1413/6 meri 435,68 m2
  • parc. št. 1418/2 meri 735,48 m2
  • parc. št. 1418/4 meri 145,52 m2
  • parc. št. 1753/4 meri 17,85 m2
Območje je infrastrukturno neopremljeno, urejena je javna razsvetljava.
V občinskem prostorskem načrtu je predvidena raba površin za prometno infrastrukturo; možne uskladitve do javne razgrnitve.