Proizvodni prostori »Mehanika« v Trbovljah


Trbovlje objekt Prodaja in najem

Opuščen tovarniški kompleks v središču mesta, na širšem območju Trga revolucije. 
Objekt leži v neposredni bližini regionalne ceste R1-221, s katero je povezan z javno potjo JP 923781.

Objektu pripada zemljišče s skupno površino 3451,35 m2. Velikost posamičnih zemljišč:

  • parc. št. 800/2 meri 865,04 m2
  • parc. št. 805/1 meri 233,00 m2
  • parc. št. 805/5 meri 263,94 m2
  • parc. št. 204/1 meri 491,98 m2
  • parc. št. 1090 meri 962,80 m2
  • parc. št. 1090 meri 257,62 m2
  • parc. št. 1658 meri 321,24 m2
  • parc. št. 1658 meri 55,73 m2

Območje je infrastrukturno opremljeno: vodovodno, javno kanalizacijsko, elektroenergetsko, vročevodno in telekomunikacijsko omrežje.

V planskih dokumentih je objekt določen za proizvodno in skladiščno dejavnost. Zaradi lege je zelo primeren za ureditev centra novih kreativnih industrij in podobne dejavnosti.