Zemljišče na območju Bukova gora


Trbovlje zemljišče Prodaja

Povsem nepozidano območje v vzhodnem delu Trbovelj leži na rudniškem pridobivalnem prostoru. Gradnja proizvodnih objektov je možna pod določenimi pogoji.
Dostop neposredno z lokalne ceste LC 423051 Frančiška rov–Retje, do regionalne ceste R1 221 je 1 km.

 

 

 

Skupna površina znaša 107 771m2. Velikost posamičnih zemljišč:

 • parc. št. 1331/1 meri 272,88 m2
 • parc. št. 1331/3 meri 315,59 m2
 • parc. št. 1335/2 meri 733,47 m2
 • parc. št. 1338/3 meri 1 370,19 m2
 • parc. št. 1340 meri 7 629,57 m2
 • parc. št. 1354 meri 12 128,50 m2
 • parc. št. 1361/1 meri 745,87 m2
 • parc. št. 1413/1 meri 818,62 m2
 • parc. št. 1430/1 meri 17 301,67 m2
 • parc. št. 1430/2 meri 6 576,06 m2
 • parc. št. 1432/1 meri 14 708,20 m2
 • parc. št. 1432/2 meri 11 631,47 m2
 • parc. št. 1432/3 meri 23 001,62 m2
 • parc. št. 1433/1 meri 984,54 m2
 • parc. št. 1433/4 meri 4 938,30 m2
 • parc. št. 1433/5 meri 2 263,71 m2
 • parc. št. 1433/6 meri 67,57 m2
 • parc. št. 1739/3 meri 460,30 m2
 • parc. št. 1739/12 meri 37,18 m2
 • parc. št. 1739/13 meri 88,54 m2
 • parc. št. 1739/14 meri 100,41 m2
 • parc. št. 1750 meri 790,27 m2
 • parc. št. 1751 meri 71,20 m2
 • parc. št. 1820/10 meri 1820/10 m2
 • parc. št. 1820/11 meri 54,92 m2
 • parc. št. 1820/12 meri 188,73 m2 
Načrtovano je oblikovanje in urejanje obrtno industrijske cone, dostopna vodovodno in električno omrežje.

 

Zemljišča so namenjena za poslovne dejavnosti.