Poslovni prostori v spodnjem Hrastniku


Hrastnik lokal Prodaja in najem

Poslovni prostor v spodnjem delu Hrastniku, Grajska pot 8, tik ob regionalni  cesti R1-221.

Prostor v pritličju objekta v velikosti 141,58 m2. V najem je možno vzeti pripadajočo garažo v neposredni bližini.

 

Objekt je priključen na vodovodno, kanalizacijsko, električno, plinovodno in telefonsko omrežje, urejena je javna razsvetljava.

 

 

Pisarniški prostori.