Poslovni objekt v bližini železniške postaje v Hrastniku


Hrastnik objekt Prodaja in najem

Objekt v spodnjem delu Hrastniku, Za Savo 8, v neposredni bližini glavne  ceste G2-108 Hrastnik-Zidani Most in 0,5 km od železniške postaje Hrastnik.

V objektu je skupaj cca. 600 m2 prostorov namenjenih pisarniški, trgovinski dejavnosti ali skladiščenju. Pisarniški prostor meri 40 m2, poslovni prostori za trgovino, skladišče v velikosti 250 m2, poslovni prostor za skladišče v velikosti 300 m2.

 

Objekt je priključen na vodovodno, kanalizacijsko, električno in telefonsko omrežje.

Dostopno za vozila do največje višine 3,7 m.

 

Objekt je lahko namenjen za pisarniško, storitveno ali trgovsko in skladiščenje.