Poslovno stanovanjska hiša na Dolu pri Hrastniku


Hrastnik objekt Prodaja in najem

Objekt v središču Dola pri Hrastniku, Planinska cesta 7, v neposredni bližini regionalne ceste R1-221.

Poslovni prostori za trgovino, skladišče v velikosti 40-120 m2. 

Hiša, ki je nedokončana gradnja (le prva etaža), stoji ob osnovni šoli in športni dvorani. Adaptirana je bila 1990.

Objekt je priključen na vodovodno, kanalizacijsko, električno, plinovodno in telefonsko omrežje, urejena je javna razsvetljava.

Objekt je namenjen za trgovino ali skladiščenje. V drugen nadstropju planirano tudi stanovanje.