Zemljišče v Obrtno-industrijski coni Kisovec


Zagorje ob Savi zemljišče Prodaja in najem

Zemljišča ležijo na severovzhodnem obrobju ureditvenega območja naselja Kisovec.

Glavna servisna cesta je 100 m oddaljena od regionalne ceste R1-221. Razdalja do avtocestnega priključka A-1 Trojane je 10 km, do železniške postaje Zagorje ob Savi pa 5 km.

Skupna površina znaša 3739 m2, možna je spojitev s sosednjim zemljiščem.

Velikost posamičnih zemljišč:

  • parc. št. 198/5 meri 673 m2
  • parc. št. 198/6 meri 1.035 m2
  • parc. št. 198/9 meri 516 m2
  • parc. št. 198/11 meri 738 m2
  • parc. št. 80/5 meri 767 m2
  • parc. št. 80/7 meri 10 m2
Zemljišča so komunalno urejena, zgrajena je servisna cesta, kanalizacijsko, vodovodno, električno, telekomunikacijsko, kabelsko in plinovodno omrežje.
Zemljišča so namenjena za proizvodne, servisne in storitvene dejavnosti oz. za obrtno-stanovanjsko gradnjo.