Poslovne površine


Čeprav je dolinski del Zasavja gosto poseljen, je v mestnih jedrih ali v njihovi neposredni okolici veliko možnosti za nakup ali najem poslovnih objektov ali posameznih lokalov ter zemljišč, ki so namenjene gradnji poslovnih objektov.

Med objekti prevladujejo opuščeni prostori nekdanjih industrijskih in storitvenih podjetij, ki so v različnih stanjih – nekatera so pripravljena na takojšnji začetek nove dejavnosti, druga potrebujejo določena sanacijska ali ureditvena dela.

Podobno je tudi z zemljišči. Posamične parcele se nahajajo v sodobnih obrtno-industrijskih conah ali v urejenih poslovnih/stanovanjskih območjih, velik del pa jih leži na bivših rudniških površinah ali na drugih degradiranih območjih ter še niso v celoti komunalno opremljena.

Občina:
Površina:
Način:

Zemljišče v Obrtno-industrijski coni Kisovec

Zagorje ob Savi, zemljišče

Preberi več »

Zemljišče Opekarna Trbovlje

Trbovlje, zemljišče

Preberi več »

Proizvodni prostori s skladiščem »Tika« v Trbovljah

Trbovlje, objekt

Preberi več »

Objekt in zemljišče v Borovniškem naselju Kisovec

Zagorje ob Savi, zemljišče in objekt

Preberi več »

Poslovni objekt »Mojster« na Dolu pri Hrastniku

Hrastnik, objekt

Preberi več »

Poslovna prostora v središču Hrastniku

Hrastnik, lokal

Preberi več »

Poslovni lokal »Modiana« v Trbovljah

Trbovlje, lokal

Preberi več »

Zemljišče v Obrtni coni Ob Bobnu v Hrastniku

Hrastnik, zemljišče

Preberi več »

Poslovni objekt »Zasavski gurman« na Dolu pri Hrastniku

Hrastnik, objekt

Preberi več »

Poslovno stanovanjska hiša na Dolu pri Hrastniku

Hrastnik, objekt

Preberi več »

Poslovni objekt v bližini železniške postaje v Hrastniku

Hrastnik, objekt

Preberi več »

Poslovni prostori v spodnjem Hrastniku

Hrastnik, lokal

Preberi več »

Zemljišče na območju Bukova gora

Trbovlje, zemljišče

Preberi več »

Zgradbe in zemljišče »Einser« v Trbovljah

Trbovlje, zemljišče

Preberi več »

Proizvodni prostori »Mehanika« v Trbovljah

Trbovlje, objekt

Preberi več »

Zemljišče »Pod industrijsko cesto« v Trbovljah

Trbovlje, zemljišče

Preberi več »

Poslovni objekt na »Savinjski cesti« v Trbovljah

Trbovlje, objekt

Preberi več »

Poslovni objekt »Tovarna pohištva Trbovlje«

Trbovlje, objekt

Preberi več »

Podjetniški inkubator RR Center Zagorje ob Savi

Zagorje ob Savi, Poslovni prostori

Preberi več »

Podjetniški inkubator RR Center Trbovlje

Trbovlje, Poslovni prostori

Preberi več »

Podjetniški inkubator RR Center Hrastnik

Hrastnik, Poslovni prostori

Preberi več »

Poslovni prostori na lokaciji Nasipi - srednji plato

Trbovlje, Poslovni prostori

Preberi več »

Poslovni prostori na lokaciji Nasipi - zgornji plato

Trbovlje, Poslovni prostori

Preberi več »

Poslovno-stanovanjski objekt v bližini davčnega urada

Hrastnik, Poslovni prostori

Preberi več »

Podjetje SIJAJ Hrastnik – v stečaju

Hrastnik, Poslovni prostori

Preberi več »

Poslovno-stanovanjski objekt v centru Hrastnika

Hrastnik, Poslovni prostori

Preberi več »

Poslovni prostori v Hrastniku

Hrastnik, Poslovni prostori

Preberi več »

Stanovanja in poslovni prostori v Hrastniku

Hrastnik, Poslovni prostori

Preberi več »

Kemijski laboratorij TET

Trbovlje, objekt

Preberi več »