Ustanove za Slovenijo


Slovenija v zadnjem obdobju intenzivneje privablja tuje poslovne partnerje in investitorje, prodaja deleže v podjetjih, ki so v neposredni ali posredni državni lasti. Na portalu Invest Slovenia www.investslovenia.org so na enem mestu zbrane osnovne informacije: makroekonomsko okolje, gospodarske panoge, pravni okviri, investicijske priložnosti …

Zainteresiranim za investiranje v naši državi ponuja različne oblike podpore skozi več institucij, pri čemer tem sta ključna:

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki vodi aktivno politiko spodbujanja tujih neposrednih investicij, kamor sodi tudi dodeljevanje finančnih spodbud za neposredne tuje investicije,
  • Ministrstvo za zunanje zadeve, saj ekonomski svetovalci na veleposlaništvih in konzulatih zainteresiranim tujim investitorjem nudijo osnovne informacije.

Osrednjo funkcijo privabljanja tujih investicij opravlja agencija SPIRIT, ki ponuja informacije in nasvete, organizira obiske tujih investitorjev in podeljevanje finančnih spodbud.

Koristne informacije in usluge ponuja tudi krovno gospodarsko združenje – Gospodarska zbornica Slovenije.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
P: +386 (0)1 400 33 11
F: +386 (0)1 400 35 22
E: gp.mgrt@gov.si
W: www.mgrt.gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
P: +386 (0)1 478 20 00
F: +386 (0)1 478 23 40
E: info.mzz@gov.si
W: www.mzz.gov.si

SPIRIT Slovenija

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
P: +386 (0)1 589 18 70
F: +386 (0)1 589 18 77
E: info@spiritslovenia.si
W: www.spiritslovenia.si

Gospodarska zbornica Slovenije - Center za mednarodno poslovanje

Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
P: +386 (0)1 58 98 164
F: +386 (0)1 58 98 100
E: cemp@gzs.si
W: www.gzs.si