Ustanove v regiji


Sklad dela Zasavje

Sklad dela Zasavje je bil ustanovljen leta 1999 kot oblika pomoči trajno presežnim delavcem, težje zaposljivim osebam in dolgotrajno brezposelnim osebam v Zasavju. Aktivno povezuje socialne partnerje pri razreševanju brezposelnosti, ustvarja pozitivno vzdušje pri presežnih delavcih in brezposelnih osebah, deluje za izboljšanje njihove poklicne kvalifikacije.

Je pobudnik mreže zasavskih nevladnih organizacij Mrest, ki povezuje nevladne organizacije, jih informira, jim nudi strokovno, administrativno in razvojno pomoč. Spodbuja pozitivno vrednotenje prostovoljnega in neprofitnega delovanja, s svojimi aktivnostmi vzpostavlja enakopraven in partnerski odnos med nevladnimi organizacijami in drugimi institucijami ter izboljšuje položaj nevladnih organizacij.

  • kadrovski servis,
  • coaching,
  • svetovanja in usposabljanja pri izvedbi projektov socialnega podjetništva,
  • pomoč, svetovanje, usposabljanje, zagovorništvo nevladnih organizacij,
  • priprava projektnih predlogov.

Sklad dela Zasavje

Sklad dela Zasavje
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
P: +386 (0)3 56-60-519; +386 (0)3 56-60-575
F:
E: info@skladdela-zasavje.si
W: www.skladdela-zasavje.si