Ustanove v regiji


Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je javni zavod in ena glavnih ustanov na trgu dela v Sloveniji. Strokovne in operativne naloge zavoda na območju Zasavja opravlja Območna služba Trbovlje, ki ima urada za delo tudi v Hrastniku in Zagorju ob Savi. Služba spremlja in proučuje gibanje zaposlenosti in brezposelnosti, svetuje in nudi strokovno in operativno pomoč, sodeluje z delodajalci, izvajalci dejavnosti zavoda in drugimi subjekti na trgu dela.
  • posredovanje zaposlitev,
  • vseživljenjska  karierna orientacija,
  • izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti,
  • izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
  • izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja svoje dejavnosti,
  • informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje
Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje
P: +386 (0)3 56-33-500
F: +386 (0)3 56-33-530
E: gpzrsztrbovlje@ess.gov.si
W: www.ess.gov.si