Ustanove v regiji


Regionalni center za razvoj

Regionalni center za razvoj je nepridobitna gospodarska družba, ki spodbuja podjetniški in gospodarski razvoj Zasavja, usklajuje interese na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, človeških virov in varstva okolja. Ustanovljen je bil leta 1996. Od takrat je oblikoval temeljne razvojne dokumente regije, spodbudil in razvil različne mehanizme in orodja (garancijske sheme, podjetniški inkubator, razvojno-tehnološki center, sklad dela, različne oblike izobraževanja in svetovanja …).
  • proizvodni in pisarniški prostori v podjetniških inkubatorjih v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju ob Savi,
  • garancije za kredite,
  • usposabljanja in svetovanja za podjetnike, za brezposelne in prikrajšane osebe,
  • štipendiranje,
  • pripravljanje in izvajanje razvojnih projektov, svetovanje in izdelava projektne dokumentacije,
  • organizacija poslovnih in drugih dogodkov, srečanj, konferenc,
  • vsebinsko in grafično oblikovanje ter izvedba.

Regionalni center za razvoj

Regionalni center za razvoj
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
P: +386 (0)3 56 60 500
F: +386 (0)3 56 60 510
E: info@rcr-zasavje.si
W: www.rcr-zasavje.si
Soustvarjajmo odprto, moderno Zasavje!