Ustanove v regiji


Območne obrtno-podjetniške zbornice

Območne obrtno-podjetniške zbornice zastopajo interese članov, jih informirajo in povezujejo na strokovni in lokalni ravni, svetujejo članom in zanje organizirajo izobraževanja, sejme, strokovne ekskurzije in druge dogodke. Izvajajo tudi določena javna pooblastila: vodijo postopke izdaje, spremembe in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja, izdajajo potrdila, pripravljajo navodila za prijavo na mojstrske izpite in podobno.
  • pomoč pri pridobivanju dokumentacije za nemoteno poslovanje na slovenskem in tujih trgih, e-VEM  točka,
  • poslovne informacije, informacije o razpoložljivih zemljiščih in poslovnih objektih, poizvedbe in analize s področja zaposlovanja,
  • kratkoročni krediti z nižjo obrestno mero in pomoč pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev,
  • poklicno usmerjanje v osnovnih in srednjih šolah.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik

Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik
Cesta 1.maja 83, 1430 Hrastnik
P: +386 (0)3 56 32 960; +386 (0)31-660-067
F: +386 (0)3 56 32 961
E: branka.dolinsek@ozs.si
W: www.ooz-hrastnik.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje
Mestni trg 5d, 1420 Trbovlje
P: +386 (0)3 56 32 950; +386 (0)41 470 555
F: +386 (0)3 56 32 952
E: tea.urbanija@ozs.si
W: www.ooz-trbovlje.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi

Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi
Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje ob Savi
P: +386 (0)3 56 68 080; +386 (0)41 458 081
F: +386 (0)3 56 64 321
E: sasa.pegan@ozs.si
W: