Ustanove v regiji


Gospodarska zbornica Slovenije

Območna zbornica Zasavje je del Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki zastopa interese članov GZS na področju zasavske regije. Samostojno oblikuje stališča in predloge o vprašanjih gospodarskega razvoja regije in jih uveljavlja prek organov lokalnih oblasti in institucij.
  • pomoč pri poslovanju (pri vstopu na tuje trge, tehnološka in razvojna partnerstva preko mednarodnih mrež, povezovanje in mreženje podjetij preko poslovnih dogodkov, aktualne informacije o gospodarskem okolju, promocija preko komunikacijskih poti GZS),
  • vpliv na zakonodajo in politiko,
  • vključitev v sistem spodbujanja inovativnosti in razvoja,
  • različna izobraževanja, informiranje članov o aktualnih razpisih in spremembah zakonodaje, pomoč in odgovori na vprašanja iz različnih področij poslovanja.

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Zasavje

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Zasavje
Podvine 36, 1420 Zagorje ob Savi
P: +386 (0)3 56 34 375
F: +386 (0)3 56 26 653
E: oz.zasavje@gzs.si
W: www.gzs.si