Ustanove v regiji


Davčna uprava Republike Slovenije

Davčna uprava Republike Slovenije opravlja naloge iz dejavnosti davčne službe, ki obsegajo odmero, obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov in drugih dajatev na podlagi zakona in drugih predpisov.

Davčni urad Hrastnik je organizacijska enota za opravljanje nalog davčne službe na območja upravnih enot Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Poleg sedeža v Hrastniku ima pisarni tudi v Trbovljah in Zagorju ob Savi.

Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Hrastnik

Log 9, 1430 Hrastnik
P: +386 (0)3 56-42-220
F: +386 (0)3 56-42-226; +386 (0)3 56-42-227
E: gp.durs-hr@gov.si
W: www.durs.gov.si