Ustanove v regiji


Upravne enote

Upravne enote so organi državne uprave, ki na prvi stopnji odločajo v upravnih stvareh iz državne pristojnosti in opravljajo druge upravne naloge, določene z zakoni.

  • notranje zadeve (državljanstvo, migracije in integracije tujcev, urejanje statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, registracija motornih in priklopnih vozil …),
  • kmetijstvo in prostor (gradbena in uporabna dovoljenja, odmera nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora ter odškodnine zaradi spremembe namembnosti, promet kmetijskih zemljišč in gozdov …),
  • drugo (potrdila iz uradnih evidenc, upravne overitve, digitalna potrdila za fizične osebe, naloge s področja prijave kratkotrajnega in osebnega dopolnilnega dela …).

Upravna enota Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
P: +386 (0)3 56 42 600
F: +386 (0)3 56 42 620
E: ue.hrastnik@gov.si
W: www.upravneenote.gov.si/hrastnik

Upravna enota Trbovlje

Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
P: +386 (0)3 56 34 800
F: +386 (0)3 56 27 979
E: ue.trbovlje@gov.si
W: www.upravneenote.gov.si/trbovlje

Upravna enota Zagorje ob Savi

Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
P: +386 (0)3 56 60 811
F: +386 (0)3 56 60 813
E: ue.zagorje@gov.si
W: www.upravneenote.gov.si/zagorje_ob_savi