Ustanove v regiji


Zasavska ljudska univerza Trbovlje

Zasavska ljudska univerza Trbovlje je vodilna organizacija  za izobraževanje odraslih v Zasavju, ki ima kot 50-letno tradicijo. S pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije uspešno širi kulturo vseživljenjskega učenja, saj se v njihove programe letno vključuje več kot 2000 udeležencev.
  • učenje slovenskega jezika in spoznavanja slovenske kulture za delavce iz tujine in priseljence ter izpopolnjevanje znanja tujih jezikov,
  • usposabljanja in pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, splošnih in poklicnih kompetenc ter funkcionalnih znanj,
  • priprava in izvedba funkcionalnih usposabljanj za potrebe v konkretnem delovnem okolju,
  • druga individualna in skupinska usposabljanja,
  • brezplačno informiranje in svetovanje pred, med in po končanem izobraževanju v Svetovalnem središču Zasavje.

Zasavska ljudska univerza Trbovlje

Zasavska ljudska univerza Trbovlje
Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje
P: +386 (0)3 56 55 120; +386 (0)3 56 31 190
F:
E: zluni-trbovlje@guest.arnes.si
W: www.zlu-trbovlje.si
Za učenje je vedno pravi čas!