Ustanove v regiji


Številne ustanove podpornega okolja pomagajo investitorjem in vsem, ki želijo podjetniške zamisli in gospodarske načrte uresničiti v Zasavju. Nekatere ustanove delujejo za področje celotne države, njihovo delovno področje sega od informiranja do finančnih spodbud za neposredne tuje investicije.

Na regionalnem področju delujejo različne ustanove, ki se ukvarjajo z upravnimi in formalnimi postopki, spodbujanjem podjetništva, razvijanjem človeških zmožnosti in sposobnosti, nudijo koristne informacije in svetovanje ter različne oblike pomoči.

 V obdobju 2013-2018 za občini Hrastnik in Trbovlje zaradi izrazitih problemov s povečano brezposelnostjo veljajo še dodatni ukrepi razvojne podpore, ki vključujejo tudi sofinanciranje investicij in različne olajšave.

Občine

Preberi več »

Upravne enote

Preberi več »

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Preberi več »

Davčna uprava Republike Slovenije

Preberi več »

Gospodarska zbornica Slovenije

Preberi več »

Območne obrtno-podjetniške zbornice

Preberi več »

Regionalni center za razvoj

Preberi več »

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Preberi več »

Sklad dela Zasavje

Preberi več »

Zasavska ljudska univerza Trbovlje

Preberi več »