Razvojna pomoč


Razvojna podpora za občini Hrastnik in Trbovlje

2013 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, kamor spadata tudi občini Hrastnik in Trbovlje. Cilj ukrepov je zmanjšati zaostanek v razvoju, ustvariti nova delovna mesta in spodbuditi zaposlovanje, vzpostaviti pogoje za dolgoročno gospodarsko rast, zagnati nova inovativna podjetja, spodbuditi vlaganja in izboljšati prometno in gospodarsko infrastrukturo.

V obdobju 2013-2018 bo državni proračun za razvojne ukrepe namenil približno 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev:

  • sofinanciranje investicij, nakupa strojev in opreme, prenosa tehnologij, nakupa objektov in zemljišč, gradbenih in obrtniških del,
  • povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost,
  • davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje,
  • spodbude za trajnostni razvoj podeželja,
  • urejanje prometne in energetske infrastrukture.