Podporno okolje


Številne ustanove podpornega okolja pomagajo investitorjem in vsem, ki želijo podjetniške zamisli in gospodarske načrte uresničiti v Zasavju. Nekatere ustanove delujejo za področje celotne države, njihovo delovno področje sega od informiranja do finančnih spodbud za neposredne tuje investicije.

Na regionalnem področju delujejo različne ustanove, ki se ukvarjajo z upravnimi in formalnimi postopki, spodbujanjem podjetništva, razvijanjem človeških zmožnosti in sposobnosti, nudijo koristne informacije in svetovanje ter različne oblike pomoči.

V obdobju 2013-2018 za občini Hrastnik in Trbovlje zaradi izrazitih problemov s povečano brezposelnostjo veljajo še dodatni ukrepi razvojne podpore, ki vključujejo tudi sofinanciranje investicij in različne olajšave.