$item.title}
Diotec Semiconductor d.o.o.
Gabrsko 12, 1420 Trbovlje
P: +386 (0)3 56 27 155
F: +386 (0)3 56 27 337
E: info@diotec.si
W: www.diotec.com

Diotec Semiconductor d.o.o.


Diotec Semiconductor je vodilno slovensko podjetje na področju proizvodnje polprevodnikov. Sodi v mednarodne skupine Diotec, ki ima proizvodna podjetja še na Kitajskem, v Indiji in Nemčiji, kjer je tudi sedež skupine. Nemška družba Diotec Semiconductor AG je 100-odstotni lastnik podjetja.

Delujejo od leta 1990.

Izvozno usmerjeno podjetje odlikujejo visok nivo tehnološkega znanja, lasten razvoj tehnologije in opreme ter velika fleksibilnost.

Izdelujejo silicijeve polprevodniške čipe s plazma EPOS tehnologijo, različne tipe polprevodniških diod in usmerniških mostičkov.

Podjetje je izključno izvozno usmerjeno. Prisotni so na vseh svetovnih trgih, večino prihodkov pa ustvarijo na evropskem trgu (68 %).
S 95 zaposlenimi ustvari (2013) 4,8 mio € prihodkov.
Podjetje ima certifikat sistema vodenja po standardu ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.