$item.title}
Xella porobeton SI d.o.o.
Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec
P: +386 (0)3 56 71 122
F: +386 (0)3 56 71 202
E: info.si@xella.com
W: www.ytong.si

Xella porobeton SI d.o.o.


Xela porobeton SI je vodilni proizvajalec porobetona v Sloveniji in del koncerna Xella s sedežem v Duisburgu (Nemčija).

Začetki proizvodnje porobetona pod blagovno znamko Siporeks segajo v leto 1977. Marca 2005 je podjetje postalo del drugega največjega mednarodnega koncerna na področju gradbeništva Xella International.

Podjetje ponuja visokokakovostne, tehnološko dovršene in v trajnostni razvoj usmerjene proizvode ter rešitve za gradnjo. Uporabljajo le naravne surovine, ki zagotavljajo zdravo življenjsko okolje in prijetno bivalno klimo, veliko pozornosti namenjajo ljudem in okolju.

Izdelujejo sistemske izdelke za gradnjo iz porobetona, ki ju tržijo pod blagovnima znamkama Ytong (gradbeni elementi: zidaki, protipotresni bloki, L in U elementi …) in Multipor (izolacijski sistemi).

Nenehno širijo svojo proizvodnjo in se povezujejo s strateškimi partnerji, da bi lahko ponudili še celovitejše rešitve.

Koncern Xella več kot 64 % prihodkov ustvari na trgih zahodne Evrope, preostalo v državah vzhodne Evrope.

Xella international združuje 98 tovarn v 20 državah, izdelke pa trži še v dodatnih 30 državah sveta.

68 zaposlenih (celotni koncern zaposluje okrog  6700 ljudi) je ustvarilo preko 7,6 milijona € prihodkov (2013).

Ytong in Multipor imata certifikat okoljske deklaracije proizvodov TIP III (EPD standard ISO 14025), ki je nosilec visokih standardov varovanja okolja v celotnem ciklu življenja proizvodov. Prejeli so tudi dva znaka kakovosti ZRMK.