$item.title}
Tovarna kemičnih izdelkov TKI Hrastnik d.d.
Za Savo 6, 1420 Hrastnik
P: +386 (0)3 56 41 702
F: +386 (0)3 56 44 048
E: tki@tki.si
W: www.tki.si

Tovarna kemičnih izdelkov TKI Hrastnik d.d.


TKI Hrastnik se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in predelavo osnovnih industrijskih kemikalij, specialnih in laboratorijskih kemikalij ter proizvodnjo izdelkov za široko potrošnjo.

Delujejo od leta 1860.

So fleksibilen, h kupcem orientiran kolektiv, ki izdelke stalne kakovosti nudi po konkurenčnih cenah in jih dobavlja v razumnih rokih.

V bazičnem kemijskem programu proizvajajo fosfate (natrijeve, kalijeve ter amonijeve ortofosfate in polifosfate) in alkalije (klorovodikova kislina, natrijev hidroksid, tekoči klor, natrijev hipoklorit). Proizvodnja izdelkov za široko potrošnjo, ki temelji na njihovem osnovnem programu, je zelo široka in obsega prašne in tekoče detergente, čistilna sredstva za industrijo in gospodinjstva, mineralna gnojila, prehrambne dodatke …

80 % prihodkov ustvarijo na drugih trgih EU (Hrvaška, Italija, Nemčija).

137 zaposlenih ustvari 24,5 milijona € prihodkov (2013).            

V Srbiji imajo proizvodno hčerinsko podjetje, V Hrastniku pa invalidsko podjetje Rastki.

Z raziskovalnim in razvojnim delom nenehno oblikujejo nove programe, kakršni sta liniji nano čistil in umetnih gnojil.