$item.title}
Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
P: +386 (0)3 56 60 524
F: +386 (0)3 56 60 510
E: info@rc-enem.si
W: www.rc-enem.si

Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.


RC eNeM je razvojno raziskovalno podjetje na področju novih materialov.

Ustanovljeno je bilo leta 2011.

Skupno razvojno raziskovalno podjetje je bilo ustanovljeno, da združuje visoko usposobljene strokovnjake iz številnih področij, ki se ukvarjajo z razvojem novih materialov v različnih gospodarskih dejavnostih.

Raziskave in razvoj novih materialov na področjih keramike, stekla, elektrotehnike, kemičnih izdelkov, gradbenih odpadkov …

Kot novonastalo podjetje vse prihodke ustvarijo še v Sloveniji, načrtujejo pa širitev na tuje trge.

51 zaposlenih je ustvarilo 2,3 milijona € prihodkov (2013).

Podjetje ima vloženih že deset pravic industrijske lastnine.

Visoko inovativnost podjetje dokazuje s številnimi visokimi priznanji za inovacije, ki jih je prejelo na področju steklarske, elektrotehnične in keramične industrije.