$item.title}
BARTEC VARNOST d.o.o.
Cesta 9.avgusta 59, 1410 Zagorje ob Savi
P: +386 (0)59 221 471
F: +386 (0)59 221 470
E: info@bartec-varnost.si
W: www.bartec.si

BARTEC VARNOST d.o.o.


BARTEC VARNOST je proizvajalec komponent in naprav v protieksplozijski zaščiti. 

Ustanovljeno je bilo leta 1959, od leta 1997 posluje v okviru koncerna Bartec.

Individualne rešitve so njihov standard. Poleg standardnih izdelkov zato ponujajo tudi rešitve za izvedbe na področju protieksplozijske zaščite: zasnove, študije možnosti izvedbe, izdelave vzorcev, certificiranje in serijsko proizvodnjo.

Proizvodni program obsega tri skupine izdelkov: elektromotorje za eksplozijsko ogrožene prostore za zunanjo industrijo in nizko napetostne trifazne elektromotorje, elektroopremo za rudarstvo (motorji, ventilatorji, stikalne omare …) in elektroopremo za zunanjo industrijo (razsvetljava, instalacije, razvodnice, stikalne omare, avtomatizacija, vizualizacija …). Izvajajo tudi inženiring in servis (montaža, pregled, vzdrževanje in popravila Ex naprav).

Iščejo partnerje za sodelovanju pri tržnih in razvojnih aktivnosti ter dobavitelje nestandarnih materialov.

90 % prihodkov ustvarijo na tujih trgih, predvsem v EU (Nemčija, Francija, Nizozemska, Italija …), na področju rudarstva so močno prisotni tudi v Turčiji.

Sodijo v koncern Bartec s sedežem v Bad Mergentheimu (Nemčija), ki obsega deset proizvodnih enot in okrog 40 prodajnih enot po vsem svetu.

185 zaposlenih ustvari 22 milijonov € prihodkov (2013).

Kot proizvajalec izdelkov v protieksplozijski zaščiti imajo proizvodnjo in kontrolo vzpostavljeno po sistemu ATEX, za kar imajo vse potrebne cerifikate.

Njihovo odgovornost do strank, okolja in zaposlenih potrjujejo certifikat kakovosti ISO 9001, certifikat za okolje ISO 14001 in certifikat za zdravje in varnost OHSAS 18001.