$item.title}
Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. (RTCZ)
Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik
P: +386 (0)3 56 42 750
F: +386 (0)3 56 42 754
E: info@rtcz.si
W: www.rtcz.si
RTCZ – ključ do uspeha!

Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. (RTCZ)


Regionalni tehnološki center Zasavje  (RTCZ ) je visokotehnološko podjetje, ki deluje od leta 2001.

Oddelek 3d – prototip se je med prvimi v Sloveniji ukvarjal s 3D tiskanjem prototipov in izdelkov iz poliamidnih in kovinskih prahov. Poslovni partnerji so podjetja z lastnimi razvojnimi oddelki (avtomobilska industrija, elektrotehnika, medicina, arhitektura, oblikovanje …).

Oddelek Kemlab je eden najstarejših delujočih laboratorijev z začetki v letu 1940.

Oddelek 3d – prototip nudi 3D tiskanje izdelkov iz poliamidnih in kovinskih prahov, hitro izdelavo prototipov in plastičnih izdelkov, izdelavo funkcionalnih modelov, modelov za preverjanje ustreznosti posameznih sestavov, predstavitvenih arhitekturnih maket, ergonomske študije.

Kemlab opravlja monitoringe odpadnih in podzemnih vod, monitoringe pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, kemijske analize odpadnih vod, alternativnih goriv, elektrofilterskega pepela, analize tal, izdelavo ocene odpadkov, sortirne analize odpadkov, svetovanje na področju okoljskega inženiringa.

Večino prihodkov ustvarijo v Sloveniji, širijo pas poslovanje na Hrvaškem, v Nemčiji in Avstriji.
11 zaposlenih je ustvarilo 450.000 € prihodkov (2013).

Akreditiran preizkuševalni laboratorij po SIST EN ISO/IEC 17025:2005.