$item.title}
PIRNAR & SAVŠEK d.o.o.
Žabjek 18a, 1420 Trbovlje
P: +386 (0)3 56 60 400
F: +386 (0)3 56 60 401
E: p.s.ing.biro@siol.net
W: www.pirnar-savsek.si
Naše tehnične rešitve – povečana konkurenčnost vaših izdelkov

PIRNAR & SAVŠEK d.o.o.


Podjetje deluje na področju svetovalnega in izvajalskega inženiringa v strojništvu in pri gradnji objektov.

Delujejo od leta 1987.

Specializirani so za izdelavo najzahtevnejših računskih analiz s področja mehanike, razvoj strojev in naprav in njihovo optimizacijo, razvoj inovativnih rešitev za strojegradnjo, preizkušanja strojev in naprav v lastnem laboratoriju …

Izdelujejo računalniško podprte mehanske analize in izračune, opravljajo meritve in testiranja vključno s trajnostnimi preizkusi strojev in naprav. Naslednji sklop so modernizacije, rekonstrukcije in sanacije naprav, strojev in konstrukcij. Projektirajo tehnološke sisteme in jeklene konstrukcije ter revidirajo projektne dokumentacije.

Usmerjeni so k razvijanju strateških partnerskih odnosov z njihovimi kupci.

53 % prihodkov ustvarijo na trgih zahodne Evrope, drugo v Sloveniji.
Podjetje z 8 zaposlenimi ustvari 523 tisoč € prihodkov (2013).
Podjetje vse aktivnosti usmerja v kvalitetno rast lastne baze znanj in lasten razvoj, kar se odraža v zvestobi številnih partnerjev, s katerimi delamo že več kot 20 let.