$item.title}
IG Projekt d.o.o.
Mestni trg 5A, 1420 Trbovlje
P: +386 5 99 74 651
F:
E: info@ig-projekt.si
W: www.ig-projekt.si

IG Projekt d.o.o.


IG Projekt se ukvarja z izvedbenim inženiringom.

Delujejo od leta 2007.

Podjetje z lastnim znanjem, izkušnjami in osebnimi referencami zaposlenih izpolnjuje pričakovanja in potrebe kupcev na področjih svetovanja, projektiranja in inženiringa v industriji in energetiki, vključno z reševanjem ekoloških problemov na teh področjih.

Opravljajo storitve projektiranja (izdelava projektne in tehnične dokumentacije), svetovalnega inženiringa (strokovni nadzor, projektno vodenje ter ostalo tehnično svetovanje) in izvedbenega inženiringa v industriji in energetiki.

Cenijo in spoštujejo poslovno partnerstvo, ki temelji na vzajemnosti in sodelovanju, skupnih naporih za izboljšanje poslovnega izida in iskanju skupnih rešitev.

Več kot 50 % prihodkov ustvarijo s tujimi firmami v Sloveniji in tujini.
6 zaposlenih je ustvarilo 1,1 milijon € prihodkov (2013).

Ustvarjajo dolgoročne povezave s strateškimi partnerji, nastopajo kot zanesljiv in kakovosten partner pri nudenju in izvedbi inženirskih storitev na domačem in tujem tržišču.