$item.title}
SINET d.o.o.
Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik
P: +386 (0)3 56 54 021
F: +386 (0)3 56 54 070
E: info@sinet.si
W: www.sinet.si
Ko partner pomeni več.

SINET d.o.o.


SINET je invalidsko podjetje, ki ponuja celovite storitve na področju varnosti in zdravja pri delu, ekologije, varovanja, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč.

Delujejo od leta 1993.

Invalidom želijo omogočati primerno in varno zaposlitev, drugim podjetjem nudijo nadomestna izpolnitev invalidskih kvot.

Nudijo storitve varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, elektro meritve. Opravljajo strokovne naloge s področja ekologije (varstvo okolja, varnost živil in nevarne kemikalije). Izvajajo različne oblike varovanja, opravljajo tiskarske storitve, proizvajajo nagrobne sveče, izvajajo montažna dela.

Zaradi širjenja na področje drugih držav iščejo partnerje za zastopanje.

99 % prihodkov ustvarijo v Sloveniji.
Podjetje s 130 zaposlenimi ustvari 4,3 milijona € prihodkov (2013).

Imajo certifikat kakovosti poslovanja ISO 9001:2008, njihov laboratorij je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Pridobili so številne certifikate, licence, dovoljenja in pooblastila, ki dokazujejo sposobnost kakovostnega izvajanja njihovih storitev.