$item.title}
EVJ Elektroprom d.o.o.
Loke pri Zagorju 22, 1420 Kisovec
P: +386 (0)3 56 57 150
F: +386 (0)3 56 71 488
E: info@elektroprom.si
W: www.elektroprom.si
Tradicija in kakovost

EVJ Elektroprom d.o.o.


Začetki so bili elektroinštalacijska obrtna dejavnost Janeza Vidmarja, lastnika podjetja. Zaradi velikega povpraševanja po storitvah je pričel večati obseg dela na področju elektroinštalacij in širiti ponudbo na dodatne dejavnosti.

Delujejo od leta 1967.

Podjetje že skoraj pol stoletja stalno raste, širi svoja tržišča. Uspešno si prizadeva izpolnjevati pričakovanja kupcev, se jim prilagajati in zanje razvijati najboljše rešitve.

Izvajajo elektro instalacije, gradbeno-obrtniška dela, strojne instalacije, gradijo in upravljajo kabelske televizije, imajo trgovino s tehničnim blagom, gradijo sisteme za ogrevanje z lesno biomaso.

Zaradi širjenja dejavnosti na tuje trge iščejo poslovne partnerje v evropskih državah.

Trenutno vse prihodke ustvarijo na domačem trgu, načrtujejo pa širitev na tuje trge, kjer so bili v preteklosti že prisotni (Francija).

Srednje veliko podjetje z 98 zaposlenimi ustvari dobrih 7,6 milijona € prihodkov od prodaje (2013).

Leta 1996 je podjetje prejelo visoko priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne dosežke trajnejšega pomena v podjetništvu.