Štipendije v Trbovljah


15. 10. 2014. poteče rok za prijavo na javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, ki jih bo Občina Trbovlje podeljevala vštudijskem letu 2014/2015. Redni študenti na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo se lahko potegujejo za dvanajst štipendij. Kandidati morajo  imeti stalno prebivališče v občini Trbovlje, ne smejo imeti druge štipendije, ob vpisu v prvi letnik ne smejo biti starejši od 26 let.

Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Trbovlje in na njihovi spletni strani (www.trbovlje.si), dodatne informacije pa nudi Mateja Camplin Tahirovič (telefon: 03-56-27-920, e-pošta: mateja.camplin@trbovlje.si).