Zasavsko gospodarstvo lani z dobičkom


Ajpes,  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, izpostava Trbovlje, je objavil Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v zasavski regiji v letu 2014. Osnovna ugotovitev je, da predložena letna poročila družb in podjetnikov kažejo izboljšanje poslovanja zasavskih družb in podjetnikov. Zasavske družbe so namreč po večletnem negativnem poslovnem izidu zopet ustvarile neto čisti dobiček, zasavski podjetniki, ki že vrsto let poslujejo pozitivno, pa so dosegli najboljši poslovni izid v zadnjih šestih letih.

Poročilo