Tretji in četrti PVSP HRT


Strokovna komisija je 20. maja 2015 izbrala enajst udeležencev tretje skupine Podjetno v svet podjetništva za območje Hrastnika in Trbovelj (PVSP HRT), ki bodo začeli svoje delo in usposabljanje 1. junijav Hrastniku. S podjetniško idejo in njeno uresničljivostjo, podjetniškimi lastnostmi, znanjem, veščinami, izkušnjami in motiviranostjo je bilo najbolj prepričljivih sedem Trboveljčanov in štirje Hrastničani. Če so v prejšnjih skupinah prevladovale ženske, je tokrat kar osem moških in le tri ženske. Njihove podjetniške ideje segajo na področja socialnega podjetništva, grafičnega oblikovanja, hrane in zelišč, proizvodnje glasben opreme, snežnih koles, servisnih dejavnosti.

Dan prej, 19. maja, pa je Regionalni center za razvoj objavil že četrti javni poziv za vključitev v program PVSP HRT. To je tudi zadnji javni poziv v tem koledarskem letu, razpisanih pa je deset zaposlitev za določen čas. Prijavijo se lahko brezposelni iz občin Hrastnik in Trbovlje, ki želijo uresničiti svojo poslovno idejo, glede starosti in izobrazbe pa ni nobenih omejitev. Izbrani kandidati bodo sklenili delovno razmerje za čas štirih mesecev, ki jih bodo v celoti namenili razvoju svoje podjetniške ideje in nabiranju znanj za lastno podjetniško pot. V tem času jim pripada minimalna plača in vsa nadomestila v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Usposabljanje se bo začelo julija, potekalo pa bo v Zagorju.

Rok za oddajo vlog se izteče v petek, 12. junija 2015, vsi potrebni obrazci, ki jih morajo prijavitelji izpolniti, pa so skupaj z razpisom objavljeni na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si. Dodatne informacije nudita Petra Kovač Smrkolj (telefon: 03-56-60-504; e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si) inBranka Jurman (telefon: 03-56-60-506; e-pošta: branka.jurman@rcr-zasavje.si). Vprašanja bo moč zastaviti tudi na treh javnih predstavitvah razpisa, ki bodo 28. 5. 2015 ob 13. uri in 3. 6. 2015 ob 9. uri v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje v Trbovljah, 4. 6. 2015 ob 9. uri pa v prostorih RR centra v Hrastniku.

PVSP HRT je eden izmed ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Sredstva za njegovo izvajanje zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki želi tako predvsem spodbujati nastajanje novih podjetij in delovnih mest.