Hrastniške štipendije


Javni razpis za štipendije v Hrastniku je odprt do 10. 10. 2014. Razpisana je ena štipendija za obrtne poklice, ki se podeljuje za čas šolanja, in predvidoma 14 štipendij za redne študente različnih smeri izobraževanja ter ena štipendija za študente s posebnimi potrebami, ki se razpisujejo za prihodnje šolsko leto.

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dobijo na Občini Hrastnik ali njihovi spletni strani (www.hrastnik.si), dodatne informacije pa dobijo pri Suzani Venko (telefon: 03-56-54-366, e-pošta: suzana.venko@hrastnik.si).