Razpis za podjetniške spodbude v občini Trbovlje


Občina Trbovlje je objavila javni razpis za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje. Razpisanih je 150.000 evrov za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanje, sofinanciranje delovanja mladih podjetij in za sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce.

Vloge na javni razpis je potrebno oddati do vključno 2. 6. 2015 do 10. ure.
Javna predstavitev razpisa bo v sredo, 6. 5. 2015, ob 16. uri v prostorih Območne obrtno podjetniške zbornice Trbovlje.
Več podrobnosti na http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24