Kemijski laboratorij TET v najem


Termoelektrarna Trbovlje oddaja v najem prostore kemijskega laboratorija, primernega za izvajanje kemijskih, biokemijskih in fizikalnih analiz in kontrol.
Več informacij o ponudbi v rubriki Poslovne površine http://www.podjetno-zasavje.si/si/poslovne-povrsine/30-kemijski-laboratorij-tet.html