PVSP HRT tretjič


 

Regionalni center za razvoj je 13. aprila 2015 objavil tretji javni poziv za vključitev v program Podjetno v svet podjetništva za območje Hrastnika in Trbovelj (PVSP HRT). Nanj se lahko prijavijo brezposelni iz občin Hrastnik in Trbovlje, ki želijo uresničiti svojo poslovno idejo, pri čemer ni nobenih omejitev glede starosti in izobrazbe. Strokovna komisija bo med prijavljenimi izbrala enajst posameznikov, izbirni kriteriji pa bodo podjetniška ideja in njena uresničljivost, podjetniške lastnosti kandidata, njegova znanja, veščine in izkušnje ter njegova motiviranost.

Izbrani kandidati bodo sklenili delovno razmerje za čas štirih mesecev, ki jih bodo v celoti namenili razvoju svoje podjetniške ideje in nabiranju znanj za lastno podjetniško pot. V tem času jim pripada minimalna plača in vsa nadomestila v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Usposabljanje se bo začelo junija, potekalo pa bo v RR centru v Hrastniku, kjer bo udeležencem na voljo urejeno delovno okolje ter vsa potrebna strokovna pomoč mentorjev in svetovalcev.

Rok za oddajo vlog se izteče v sredo, 13. maja 2015, vsi potrebni obrazci, ki jih morajo prijavitelji izpolniti, pa so skupaj z razpisom objavljeni na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si. Dodatne informacije nudijo Petra Kovač Smrkolj (telefon: 03-56-60-504; e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si), Mihael Gornik (telefon: 03-56-60-530; e-pošta: mihael.gornik@rcr-zasavje.si) inJernej Lipar (telefon: 03-56-60-566; e-pošta: jernej.lipar@rcr-zasavje.si).

 

Vprašanja bo moč zastaviti tudi na treh javnih predstavitvah razpisa, ki bodo:

22. aprila 2015 ob 9.00 v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje v Trbovljah (Ulica 1. junija),

23. aprila 2015 ob 9.00 v prostorih RR centra v Hrastniku (Cesta 1. maja 83) in

06. maja 2015 ob 9.00 v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje v Trbovljah (Ulica 1. junija).

 

PVSP HRT je eden izmed ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Sredstva za njegovo izvajanje zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki želi tako predvsem spodbujati nastajanje novih podjetij in delovnih mest.