Spodbude za zagon mladih podjetij


Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo P2R. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja. Podjetja so morala biti registrirana v času od 1. januarja 2013 do 27. marca 2015, sedež pa morajo imeti na enem izmed problemskih območij z visoko brezposelnostjo, v zasavskem primeru v Hrastniku ali Trbovljah.
Podjetja lahko pridobijo subvencije do višine 20.000 evrov, rok za predložitev vlog pa je 31. 3. 2015
Upravičeni stroški so stroški materialnih naložb, obratni stroški, stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov, v kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti  in prispevki iz osebnega dohodka in prispevki na osebni dohodek. Stroški so morali nastati v obdobju od 1. januarja 2014 do 30. septembra 2015.

Več o razpisu

Informacije in pomoč pri razpisu lahko poiščete na Regionalnem centru za razvoj v Zagorju (Andraž, Metod in Nataša) in v RR centru v Hrastniku (Jernej).
Andraž Malovrh (T: 03-56-60-562; E: andraz.malovrh@rcr-zasavje.si)
Metod Garantini (T: 03-56-60-524; E: metod.garantini@rcr-zasavje.si)
Nataša Jerman Rajh (T: 03-56-60-511; E: natasa.jerman@rcr-zasavje.si
Jernej Lipar
(T: 03-56-60-566; E:
jernej.lipar@rcr-zasavje.si)